Årsmøte

Det nærmer seg tid for årsmøte i sameiet. Dersom du har forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må dette sendes til oss i styret innen onsdag 1. februar.

Forslag sendes på epost til styret@osterhausgate.no

På årsmøtet skal det velges styreleder for 2 år. Aleksander Løkke-Sørensen stiller til gjenvalg. Dersom det er andre som også kunne tenke seg å sitte i styret må du sende oss en e-post innen onsdag 1. februar.

Innkalling til årsmøtet vil komme i posten.

Nytt låsesystem

Etter en nøye gjennomgang av sameiets låsesystem, så ser vi at det er mange systemnøkler på avveie. For å forbedre sikkerheten har styret besluttet at vi skal bytte ut nøkler med chip.

Chip er mye enklere å administrere. Når man mister eller ødelegger en så er det bare å få laget en ny uten at låsesylinder må byttes. Dette er økonomisk smart for sameiet på lang sikt.

Alle seksjonseiere vil motta en faktura på 1600 kr for etablering av systemet. Når denne er registrert betalt hos forretningsfører vil hver enkelt få utdelt 3 chiper. Ekstra chip kan kjøpes for 150 kr.

Mer informasjon vil komme underveis i prosessen.

Forsikring

Styret har hentet inn tilbud på forsikring. Vi har frem til nå vært forsikret hos If. Fra 1.1.2017 bytter vi selskap til Gjensidige. Vi sparer ca 10 000 kr pr år på den nye avtalen.

Alle forsikringssaker meldes til forsikring@obos.no som vil ta saken videre med selskapet.

Oppganger

Tusen takk for at alle er så flinke til å holde fellesarealene fri for gjenstander, søppelposer, sykler, stoler, barnevogner, m.m

Oppgangen er rømningsveien vår ved brann og må ikke brukes som en midlertidig lagringsplass for ting man ikke vil ha inn i leiligheten eller har plass til. Det samme gjelder området rundt søppeldunkene våre.

Lån

Styret jobber for tiden med å reforhandle rentevilkårene på fellesgjelden vår. Vi håper å kunne spare noen kroner her.

Filter til ventilasjonssystem

Hver leilighet er utstyrt med et ventilasjons- aggregat som renser og varmer opp luften i leiligheten. Denne inneholder et friskluftsfilter som bør byttes minimum en gang pr år.

Nytt filter bestiller du på www.systemair.no

Hilsen Heidi og Aleksander


Denne artikkelen handler om: