(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91183032-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Årsmøte

Sameiets øverste myndighet er årsmøtet. Alle seksjonseiere har rett til å møte, rett til å foreslå ting, rett til å snakke og har stemmerett på årsmøtet.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Ordinært årsmøte behandler regnskap og årsberetning. Styret skal på forhånd varsle om dato, og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Ekstraordinært årsmøte finner sted når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene ønsker det, og samtidig oppgir hvilke saker de vil ha behandlet.
Årsmøtet innkalles av styret. Innkallelse til ordinært møte skal skje med minst åtte og høyst tjue dagers varsel. Innkallelse til ekstraordinært møte kan om nødvendig skje med kortere varsel, men likevel minst tre dager i forveien.

Innkallelse skal skje skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

Innkallingen må tydelig angi de saker som skal behandles. Saker som ikke er oppført kan ikke behandles med mindre alle seksjonseierne er til stede og stemmer for å ta beslutning i saken. Den enkelte skal vite hva han går glipp av ved ikke å møte, og seksjonseierne skal også ha anledning til å forberede seg.

For at et forslag som krever to tredjedels flertall skal kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Saker som en sameier ønsker behandlet skal angis i innkallingen når styret har mottatt melding innen den forhåndssatte fristen.

Saker til behandling
Styrets årsberetning, en kort oppsummering av styrets aktiviteter i løpet av året.
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.
Valg av styre.
Årsberetning, regnskap

Send inn forslag til årsmøte
Når er neste årsmøte?

Innkallinger og protokoller

05.03.2019
Protokoll årsmøte 05.03.2019
05.03.2019
Innkalling årsmøte 05.03.2019
27.04.2020
Protokoll årsmøte 27.04.2020
27.04.2020
Innkalling årsmøte 27.04.2020
12.11.2021
Protokoll årsmøte 12.11.2021
12.11.2021
Innkalling årsmøte 12.11.2021
Fant du det du lette etter?
Ja Nei

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]