(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91183032-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Om Sameiet

Sameiet består av 20 seksjoner. Sameiet Osterhausgate 6 A er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 915066054, og ligger i bydel 4 St. Hanshaugen i Oslo kommune med følgende adresse: Osterhausgate 6 A, Gårdsnummer: 208 og bruksnummer: 976.

E-post

styret@osterhausgate.no

Organisasjonsnummer

915 066 054

Forsikringsselskap

Gjensidige Forsikring

Faktura og postadresse

S. 4632, Sameiet Osterhausgate 6a
v/ OBOS
Postboks 6668 St. Olavs plass,
0129 Oslo


Styremedlemmer

Styremedlemmer

Sameiet skal ha styre. Styret skal bestå av tre medlemmer, om ikke vedtektene sier noe annet. Styret velges på sameiermøtet, med vanlig flertall blant de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt, av sameiermøtet. Det kan vedtektsfestes at det også skal velges varamedlemmer. Det er ikke noe krav om at styremedlem er sameier. Man kan for eksempel velge inn en advokat hvis man har råd til det. Dette kan være praktisk der det er vanskelig å få folk til å stille som styremedlemmer. Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre sameiermøtet bestemmer noe annet. Et styremedlem kan tre tilbake i løpet av to års perioden når særlige grunner taler for det. Kravene som stilles til særlige grunner kan ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta supleringsvalg. Sameiermøte kan når som helst med vanlig flertall vedta at et styremedlem skal kastes.

Styrets oppgaver

Styrets oppgave er å lede sameiet. Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå “vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte”.

Sameiet skal ha styre. Styret skal bestå av tre medlemmer, om ikke vedtektene sier noe annet. Styret velges på sameiermøtet, med vanlig flertall blant de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt, av sameiermøtet. Det kan vedtektsfestes at det også skal velges varamedlemmer. Det er ikke noe krav om at styremedlem er sameier. Man kan for eksempel velge inn en advokat hvis man har råd til det. Dette kan være praktisk der det er vanskelig å få folk til å stille som styremedlemmer. Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre sameiermøtet bestemmer noe annet. Et styremedlem kan tre tilbake i løpet av to års perioden når særlige grunner taler for det. Kravene som stilles til særlige grunner kan ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta supleringsvalg. Sameiermøte kan når som helst med vanlig flertall vedta at et styremedlem skal kastes.

Styrets oppgave er å lede sameiet. Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå “vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte”.

Forretningsførers oppgaver

 • kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
 • utarbeide ligningsdata til eierne
 • foreta en betryggende forvaltning av selskapets likvide midler
 • utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
 • fremme forslag til budsjetter
 • bistå selskapets styre med råd og tilrettelegging av sameiermøtet
 • delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøter/sameiermøter iht. forretningsførerkontrakten
 • registrere overdragelser av boliger og påse at selskapets regler blir fulgt
 • forestå beregning og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, f.eks. vaktmester
 • oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
Fant du det du lette etter?
Ja Nei

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]