Det blir avholdt ordinært årsmøte i Sameiet Osterhausgate 6 A tirsdag 5. mars 2019. Hvis du har forslag til årsmøtet, må du sørge for at styret har mottatt dette senest tirsdag 5. februar 2019.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når årsmøtet nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Slik sender du inn forslag
I forslaget ditt bør du:

skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
formulere et konkret forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over
Du sender forslaget til styret@osterhausgate.no.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med oss i styret i god tid før forslagsfristen.


Denne artikkelen handler om: