På grunn av den spesielle situasjonen knyttet til spredningen av Koronaviruset har styret i dag besluttet å gjennomfører sameiets ordinære årsmøte digitalt.

OBOS utvikler en løsning som vil gjøre det mulig med digitale årsmøter, og vi håper å få avhold møte som planlagt torsdag 16. april. Vi kommer tilbake med informasjon om gjennomføringen av dette.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden ellers er i, mener vi dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren.

Sakene til behandling begrenses til de lovpålagte; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte.

Andre saker utsettes til senere møter. De som har meldt inn saker innen fristen vil få en egen e-post om at innmeldt sak vil bli behandlet på et senere møte.


Denne artikkelen handler om: