Under finner du en del informasjon om hva som skjer i sameiet fremover

Ruter
Ny internettavtale er på plass

Internett – ny avtale er på plass

Styret har gjennomført anbudsrunde på ny internett og tv- avtale sammen med vår nabo Calmeyers gate 9 og 11.

Vi gikk ut bredt og hentet inn tilbud fra Telia, Telenor, HomeNet og OBOS OpenNet.
Etter en nøye vurdering landet vi på OBOS OpenNet som ny leverandør med oppstart 01.11.2022. Du kan lese mer om OBOS OpenNet her

Hva er inkludert i den nye avtalen:

  • Kabeltvnettet oppgraderes til fibernett
  • Internetthastighet 1000/1000 Mbit, altså full fres
  • NY pris blir 249,- per leilighet per mnd via felleskostnader, altså en reduksjon
  • TV blir nå valgfritt. De som ønsker kan kjøpe tv-pakker gjennom OBOS OpenNet fra Strim, Allente og RiksTV

Installasjon
Alle eiere vil snart motta informasjon fra OBOS OpenNet på SMS. De som leier ut må videreformidle denne informasjonen til sin leietaker.

Fiberkabel vil bli trukket i rør som går til porttelefon. Porttelefonen vil derfor være ute av drift i en periode (se mer informasjon under).
Det er ikke alltid at alt går som planlagt så det er mulig det må brukes andre føringsveier for kabel dersom røret er tett. Dette løses mellom installatør og den enkelte eier.
Husk å være hjemme til oppsatt tid. Skulle ikke montør få tilgang vil det tilkomme ekstrakostnader som faktureres den enkelte leilighet.

Gammelt utstyr leverer du til Telia etter 01.11.2022. Følg instruksjoner som Telia sender ut på SMS.

Oppgradering av porttelefon

Ny porttelefon med video

Porttelefonanelgget vi har i dag virke ikke særlig bra. Vi har derfor besluttet å oppgradere dette til ny og bedre type med video. Dette for å øke sikkerheten i sameiet.
Denne jobben vil gjøres etter at arbeidene med fibernettet er ferdig. Samtidig som med installasjon av ny porttelefon vil det bli installert kikkehull på samtlige leilighetsdører.

Det vil komme mer informasjon om porttelefonanelgget og installasjonen så snart fibernettet er installert.

Nye postkasser

I skrivende stund blir de nye postkassene endelig montert. De nye er av bedre kvalitet og har digital lås og skilt. Bruksanvisning blir delt så snart vi har dette på plass. Vi vil også sette opp tidspunkt hvor vi hjelper til med å programmere skilt og brikker.


NB det er ikke tillatt å klistre noe som helst på de nye kassene. Alt man ønske å skrive kan man selv legge inn på det digitale skiltet

Renovasjon

Vi ser at det er et behov for å minne om oslo kommunes regler for renovasjon:
Restavfall: alt avfall skal sorteres i poser. Større gjenstander må man selv kaste på en avfalsstasjon.

Papir/papp: pappesker skal komprimeres før de kastes. Dette for at det skal være plass til mer papir før dunken tømmes.

Du kan lese mer om kildesortering her

Digital oppslagstavle

Snart kommer det en digital oppslagstavle over postkassene. Her kan alle sende sms til tavlen for å poste et oppslag. Styret vil også publisere nyttig informasjon på denne skjermen. Instruksjon om hvordan den brukes vil stå på skjermen. Vi håper denne løsningen vil fungere bra for informasjonsdeling mellom beboerne våre.

Felleskostnader

På grunn av økte renteutgifter og energipriser øker felleskostnadene med 300,- per mnd fra 01.12.2022. 


Denne artikkelen handler om: