Oppdatering 26.09 kl 12:00

BTS har ett lite stykke arbeid igjen med bunnledningene som gjennomføres mandag 28.09 fra kl 08:00 til 16.00

I dette tidsrommet må det ikke benyttes avløp (vask, oppvaskmaskin, dusj, wc og alt annet som bruker avløpet)

Fint om alle informerer sine leietakere og medbeboere slik at vi unngår uhell og ekstrakostnader.

 

Oslo Kommune har pålagt Sameiet om å rørfornye vår kloakkledning (bunnledning). Styret har derfor innhentet tilbud og valgt BTS som utførende selskap

Arbeidene starter mandag 14. september og vil pågå frem til tirsdag 15. september kl 16.00 Endringer kan forekomme

Under hele perioden vil det IKKE være mulig å bruke hverken toalett, vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøkkenvask og annet som bruker avløpet i sameiet.

Det vil bli utplassert toaletter i bakgården til vårt nabosameie Calmeyersgate 13.

Vedlagt ligger beboerinformasjon som vil bli utdelt til samtlige leiligheter

Oppdatering rørfornying 18.09 kl 13.02

BTS har jobber hard for å komme i mål med rehabiliteringen.
De er nå nesten helt ferdig og alle kan begynne å bruke avløpet som normalt. Jippi.

Det er dessverre noen beboere som ikke har overholdt forbudet om å ikke bruke avløpet. Dette har medført ektrakostnader og forsinkelser i prosessen for sameiet. Ekstrakostnadene må dekkes inn gjennom felleskostnadene.

Oppdatering 16.09 kl 23.20

Oslo Kommune har pålagt sameiet å utbedre kloakkledningen. Styret har søkt om utsettelse på grunn av korona, men har ikke lykkes med dette.

Arbeidene skulle ta litt over en dag, men på grunn av komplikasjoner har arbeidet tatt mye lengre tid enn først anntatt.
BTS som er utførende selskap beklager på det sterkeste.

Vi er nå midt i arbeidet,prosessen kan derfor ikke stoppes. Arbeidene vil derfor fortsette i morgen og pågå til vi er i mål. Vi vil sende ut en oppdatering per dag. Ny dato for ferdigstillelse er ikke satt.

I morgen vil det komme nye brakker med dusj og wc slik at det blir mulig å dusje igjen.

Det har blitt observert flere tilfeller at beboere har brukt avløpet (wc og vask) selvom dette ikke skal gjøres. Dette medfører økte kostnader for sameiet og at prosjektet vil ta lengre tid. Det er mulig å finne ut hvilken leilighet som ikke forholder seg til denne informasjonen og disse vil kunne få regning på merkostnadene de har påført sameiet.

De som har innboforsikring kan kontakte dem for å høre om mulighet for alternativ bosted. En del forsikringer dekker dette.

Er du satt i karantene må du informere styret om dette samt kontakte Oslo Kommune som vil sørge for alternativt bosted.

Styret er tilgjengelig på styret@osterhausgate.no og tlf 92 11 32 32 om det skulle være noen spørsmål.

NB Husk å videresende denne informasjonen til din leietaker så snart som mulig.

Oppdatering 15.09 kl 19:50

BTS melder at de trenger en del mer tid for å komme i mål med arbeidene. De beklager på det sterkeste ulempene dette medfører.

Ny tid for ferdigstillelse er satt til torsdag 17.09 kl 13.00

Festivaltoalettene blir stående helt til prosjektets slutt.

Husk å informere eventuelle leietakere om denne informasjon.

Oppdatering 15.09 kl 14:57

NB VIKTIG MELDIG!
Arbeidene har tatt lengre tid enn forventet.
Avløpet kan ikke benyttes før ca 23.00 i kveld.
Ny sms vil bli sendt ut når vi vet eksakt tid.

Viktig at alle informerer sine leietakere om dette.

Oppdatering 15.09 kl 07:35

Arbeidene med rørfornyingen tar lengre tid enn forventet.
Det er derfor mulig at vi ikke rekker å være ferdig til 16.00 i dag.

Oppdatering når arbeidet er ferdig vil komme

Husk å informere dine leieboer dersom leilighet leies ut.

Last ned vedlegg:

BTS informasjon 26.09-2020
BTS Beboerinformasjon
Ekstra informasjon 13.09-2020
Denne artikkelen handler om: